နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

စာရိုက္ေနတဲ့ကုဒ္ကေလးပါ(kp3) • <div class='post-body entry-content' id='post-body-5999085279205569779'>
  <script type='text/javascript'>
  summary_noimg = 430;
  summary_img = 340;
  img_thumb_height = 100;
  img_thumb_width = 120;
  </script>
  <script src='http://kp3family.com/summary-post.js' type='text/javascript'></script>
  <div id='summary5999085279205569779'><h2><script language="JavaScript1.2">
  /*
  Neon Lights Text
  By JavaScript Kit (http://javascriptkit.com)
  For this script, TOS, and 100s more DHTML scripts,
  Visit http://www.dynamicdrive.com
  */

  var message="ဒီမွာစာသားထည့္ပါ (ျမန္မာလိုမရပါ)!"
  var neonbasecolor="black"
  var neontextcolor="white"
  var flashspeed=100  //in milliseconds

  ///No need to edit below this line/////

  var n=0
  if (document.all||document.getElementById){
  document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
  for (m=0;m<message.length;m++)
  document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
  document.write('</font>')}
  else
  document.write(message)

  function crossref(number){
  var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
  return crossobj
  }

  function neon(){

  //Change all letters to base color
  if (n==0){
  for (m=0;m<message.length;m++)
  //eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
  crossref(m).style.color=neonbasecolor
  }

  //cycle through and change individual letters to neon color
  crossref(n).style.color=neontextcolor

  if (n<message.length-1)
  n++
  else{
  n=0
  clearInterval(flashing)
  setTimeout("beginneon()",1500)
  return
  }
  }

  function beginneon(){
  if (document.all||document.getElementById)
  flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
  }
  beginneon()
  </script></h2></div></div>
  ေအာက္မွာနမူနာေပးထားပါတယ္ ..စိတ္၀င္စားရင္ စာသားေျပာင္းျပီးသံုးနိုင္ပါတယ္


Share this article :

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး