နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

ေမာက္ ေနာက္ တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့ စာေၾကာင္းေလးထည့္ခ်င္ရင္ • 1.Design
  2.Add a gadet
  3.HTML/JAVA  မွာထည့္ေပးလိုက္ပါ
  <td class='columns-cell'>
  <div class='foot section' id='footer-2-2'><div class='widget html' id='html11'>

  <h2 class='title'>-</h2>
  <div class='widget-content'>
  <script type="text/javascript">


  ;(function(){

  // Your message here (QUOTED STRING)
  var msg = "ဒီမွာစာသားထည့္ေပးပါ ";

  /* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */

  // Set font's style size for calculating dimensions
  // Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
  var size = 24;

  // Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
  // Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
  var circleY = 0.75; var circleX = 2;

  // The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
  // (decimals allowed, not negative numbers)
  var letter_spacing = 5;

  // The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
  // (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
  var diameter = 9;

  // Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
  var rotation = 0.2;

  // This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
  // Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
  var speed = 0.2;

  ////////////////////// Stop Editing //////////////////////

  if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

  msg = msg.split('');
  var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
  ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
  o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
  b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"?

  document.documentElement : document.body,

  mouse = function(e){
  e = e || window.event;
  ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
  xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
  },

  makecircle = function(){ // rotation/positioning
  if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
  };
  currStep -= rotation;
  for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
  };
  },

  drag = function(){ // makes the resistance
  y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
  x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
  for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
  };
  makecircle();
  },

  init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
  if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  } else init.nopy = true;
  for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
  };
  o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
  setInterval(drag, 25);
  },

  ascroll = function(){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
  };

  o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';

  if (window.addEventListener){
  window.addEventListener('load', init, false);
  document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
  document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
  window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
  }
  else if (window.attachEvent){
  window.attachEvent('onclick', init);
  document.attachEvent('onmousemove', mouse);
  };

  })();

  </script>


  </span>
  <div class='clear'></div>

  <div class='widget html' id='html13'>

  <div class='widget-content'>
  <style type="text/css">
  /* Circle Text Styles */
  #outerCircleText {
  /* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-family: 'Monotype Corsiva', verdana, arial, Zawgyi-One;
  color: #00ff00;
  /* End Optional */

  /* Start Required - Do Not Edit */
  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  /* End Required */
  /* End Circle Text Styles */
  </style></div></div>
  </div></div></div></td>

Share this article :

+ မွတ္ခ်က္ + 1 မွတ္ခ်က္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကို နတ္သားေလး

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး