နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

How To Use Task Scheduler To Create A Repeating Alarm During the Day in Windows 7

Ok, here is what I was trying to do. I wanted to create an notification repeatedly alarming me to get up and move away from my computer every one hour during every weekday, Monday to Friday, 9:00am to 5:00pm.
Yes, there are maybe tools out there that can already do so but what I ended up is just using a very useful windows built-in feature, Task Scheduler.
And, here is how.

Step 1: Start Task Scheduler

There are a few ways to launch it. The easiest way could be just click Start  button, start typing in "task scheduler", and hit Enter.
image

Step 2: Create a task

Click Create Task from the Actions section at the right panel. From the popup Create Task window, type in the name of this task under General tab. It could be anything that is easy for you to remember.
image
Go to Triggers tab, which is the place you set up the day/time schedule. Click New button near the bottom, and set the following things up in the

Edit Trigger window.

  • Select "On a schedule" as the Begin the task.
  • Pick Weekly, check the weekdays that apply, and the start time in the Settings section.
  • Check the option Repeat task every: option and select 1 hour from the dropdown list. Don’t forget to select the time for a duration of, or it won’t stop. In this case, I selected 8 hours. If the time isn’t on the list, you can simply type it in in a right format.
  • Check "Enable" option, and click OK.
image
And this is what it looks like after you created a new trigger.
image
Then, go to Actions tab, in where you can create any actions you may think of that is good to alarm you from the unawareness. In this experiment, I created 3 tasks, one to lock my screen, one to open a Word document with "Stop Working" in very large font, and another to just display a message on the screen.
To create an action that locks my window, click New button near the bottom, select "Start a program", type "c:\windows\system32\rundll32.exe" in the program box, "user32.dll, LockWorkStation" in the Add arguments box. And hit OK.
image
To create an action that displays a message, click "New" button near the bottom, select Display a message from the action dropdown, and type in the title of the message and the content in the message body. And hit OK.
image
And here is what it looks like after I created a few actions. Note that, the Task Scheduler launches these actions in sequence, One can only be launched after one above is finished.
image
Leave the other tabs as they are. And click OK to finish the step.

Step 3: Test it out

In the main Task Scheduler window, right click the task just created and go to Run.
image
And this is the message box popping up after the first two actions are finished.
image
And that’s it. This is my very own notification created in Task Scheduler on my Windows 7 that is going to repeatedly ask me to get up and move away from my computer every hour during my week working hour and day.
Share this article :

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး